دستگاه لو پور broyage د noyau د زندگی می کنند


Iran Human Rights Documentation Center

Iran Human Rights Documentation Center has partnered with Network for Good to securely process your online credit card payment via Network for Good (tax ID 68-0480736) This transaction will appear on your credit card statement as "Network for Good"

بررسی قیمت

راه اندازی مدارس «دوستدار زندگی» در کشور

مصطفوی افزود: همیاران مشاور به دلیل شرایط سنی به راحتی با دانش آموزان ارتباط برقرار می کنند، ایجاد نشاط و شادابی در مدرسه از طریق شناسایی دانش آموزانی که نیازمند خدمات مشاوره هستند، انجام می .

بررسی قیمت

افزایش ۲۰ درصدی حقوق معلمان ابتدایی محقق شد

افزایش ۲۰ درصدی حقوق معلمان ابتدایی محقق شد : فرهنگیان نیوز - تدبیر: مشاور معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پروش از تحقق افزایش ۲۰ درصدی حقوق معلمان ابتدایی خبر داد

بررسی قیمت