استفاده از چرخان از expriment شفت


راهنمای استفاده از دستگاه هموژنايزر

سپس شفت را در محلول فرو برده و کليد Start را بزنيد و با دکمة چرخان، سرعت چرخش دلخواه را انتخاب کنيد 5ـ دستگاه را به طور مداوم استفاده نکنيدپس از 30 دقيقه وقفه، مرحلة بعدی را شروع نماييد

بررسی قیمت

آشنایی با نحوه ساخت پل کابلی و معلق و انواع آن ها

شکل 69- نصب عرشه با استفاده از روش طره ای در پل آکاشی کایکو 5-2-5 اندازه گیری کارگاهی بعد از اتمام ساخت عرشه، روی آن را با لایه مناسبی می پوشانند و سپس خطوط برق و روشنایی و تابلوهای ایمنی و ,

بررسی قیمت

توربین آبی

برخی از توربین ضربهای با استفاده از جت آب متعدد در دونده برای افزایش سرعت خاص و محوری شفت تعادل سرعت خاص سرعت خاص از یک توربین را مشخص شکل توربین در راه است که به اندازه آن نیست

بررسی قیمت

انکودر و انواع آن

این مشکل را درایو نمی تواند حل کند در اینجا از یک انکدر بر روی شفت موتور استفاده می کنیم و یک سیگنال فیدبک از آن گرفته و به درایو اعمال می کنیم تا در نقطه مورد نظر ما برسد

بررسی قیمت

پمپ ها

به طور کلی پمپ به دستگاهی گفته می شود که انرﮊی مکانیکی را از یک منبع خارجی اخذ و به سیال مایعی که از آن عبور می کند، انتقال می دهد در نتیجه انرﮊی سیال پس از خروج از این دستگاه (پمپ) افزایش می یابد

بررسی قیمت