راهزن باقی مانده وحش تخریب


مرگ آخرین کرگدن سفید شمالی نر باقیمانده در کره زمین

با مرگ "سودان" آخرین کرگدن نر سفید شمالی در سن ۴۵ سالگی، اکنون فقط دو کرگدن ماده از این نوع در دنیا زنده هستند

بررسی قیمت

روز جهانی حیات وحش | ما چه وظیفه ای داریم؟

اما غذا دادن به پرندگان می تواند ایده خوبی باشد خرده های نان و باقی مانده های غذا، خوراکی های مناسب و جذابی برای پرندگان هستند مسئولیت ما در حفظ حیات وحش ۶- ایجاد پناهگاه حیات وحش در خانه

بررسی قیمت