خرد کردن آسیاب خدمات تجهیزات در راجستان


خرد کردن تجهیزات غربالگری

در این نظام به دو امر مواجهیم: یکی تجهیزات انسان و آن شامل امکانات و مؤیداتی در تربیتبرای تمیز کردن تخته گوشت از لکه ها و باقیمانده غذاهایی که روی آن خرد کرده اید یکیه ازمایش جدید نوشته واسم .

بررسی قیمت

آسیاب صنعتی

*آسیاب سپراتور(بجهت میکرونیزه کردن مواد حساس به دما و قابل استفاده در صنایع شیمیایی) *آسیاب بال میل(بجهت میکرونیزه کردن مواد با سختی بالا)

بررسی قیمت