رسانه های انبوه کارخانه زغال شویی


روش های تولید آهن

زغال سنگ پس از خارج شدن از معدن شماره یک بوسیله کنویر از اسلوپ شماره ۳ به سمت زغال شویی ویا در شرایط اضطراری به سمت دپوی موقت حمل می گردد زغال سنگ ابتدا وارد قسمت سنگ شکن می شود

بررسی قیمت

MIDHCO

راه اندازی کارخانه زغالشویی طبس با حضور جناب آقای دکتر پورمند روز یکشنبه مورخ 1398/06/24 با حضور آقایان دکتر پورمند و مهندس حقیقت کارخانه زغال شویی ممرادکو راه اندازی گردید

بررسی قیمت

سند بلاست رسانه ها

این هم سند اخراج دانشمندان (بخونید تعلیق , خبری بوده است که طی ماه های گذشته به کرات در رسانه ها منتشر شده است و شاید مهم ترین اتفاقی که در این .

بررسی قیمت