کلسینه گیاهان آهک در مناطق خلیج عربی


اولویتهای سرمایه گذاری استان فارس

دسترسی و نزدیکی به کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله بازار امارات متحده عربی با متوسط 40% سهم بازار صادراتی استان و همچنین بازار Rexport محصولات تولیدی استان به سایر کشورها و ماندگاری بازارهای .

بررسی قیمت

گوترش: جهان تحمل بحرانی دیگر در خلیج فارس ندارد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره عربی؛ آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل گفت جهان تحمل بحرانی دیگر را در خلیج فارس ندارد و ما از همه طرف ها می خواهیم خویشتن دار باشند

بررسی قیمت