هنر زن مصلوب


سمبل و جایگاه آن در شعر شاملو

سمبل و جایگاه آن در شعر شاملو (با تکیه بر شعر «مه») (دکتر نسرین شکیبی ممتاز) چکیده در این پژوهش روند حرکت آرایه­ های بلاغی برای رسیدن به سمبل و تولید بافت­های نمادین کلام در فرهنگ شعر معاصر فارسی با تکیه بر اشعار احمد .

بررسی قیمت

فریدا کالو نقاش و یک هنرمند با احساس مکزیکی

فریدا کالو دی ریورا ، نقاش و هنرمند شهیر مکزیکی او در تاریخ 6 جولای سال 1907 در کویوآکان از توابع مکزیکو سیتی دیده به جهان گشود وی یکی از بزرگترین زنان تاثیر گذار در تاریخ هنر معاصر می باشد و جایگاه ویژه ای در هنر جهان دارد .

بررسی قیمت