که در آن می توانید مس در نوادا nevada


تعریف NHP: گشت زنی در بزرگراه نوادا

همانطور که در بالا ذکر شد ،nhp به عنوان مخفف در پیام های متنی برای نشان دادنگشت زنی در بزرگراه نوادا استفاده می شود این صفحه همه چیز در مورد مخففnhp و معانی آن به عنوانگشت زنی در بزرگراه نوادا است

بررسی قیمت

تعریف NOA: انجمن بینایی نوادا

همانطور که در بالا ذکر شد ،noa به عنوان مخفف در پیام های متنی برای نشان دادنانجمن بینایی نوادا استفاده می شود این صفحه همه چیز در مورد مخففnoa و معانی آن به عنوانانجمن بینایی نوادا است

بررسی قیمت

تعریف UNLV: دانشگاه نوادا در لاس وگاس

تصویر زیر یکی از تعاریف UNLV را به زبان انگلیسی نشان می دهد: دانشگاه نوادا در لاس وگاس شما می توانید فایل تصویر را برای چاپ و یا ارسال آن به دوستان خود از طریق ایمیل ، فیس بوک ، توییتر یا TikTok .

بررسی قیمت

تعریف BN: بکتل، نوادا

همانطور که در بالا ذکر شد ،bn به عنوان مخفف در پیام های متنی برای نشان دادنبکتل، نوادا استفاده می شود این صفحه همه چیز در مورد مخففbn و معانی آن به عنوانبکتل، نوادا است

بررسی قیمت