دستگاه برش سنگ جدید در هند ساخته شده


کلیاتی در مورد سیم برش

دستگاه سیم برش الماسه شامل سیم الماسه به طول 25 تا 45 متر (حداکثر 150 متر) به وسیله یک اینچ با قرقره راهنما، در یک جهت معین به طور دایم روی سنگ بریده می­شود برای این منظور ابتدا در سنگ دو چال عمود برهم که محدوده بلوک را تشکیل .

بررسی قیمت

دستگاه سنگبری

این مدل دستگاه سنگبری تقریبا اولین نمونه ساخته شده دستگاه برش سنگ قابل حمل در ایران می باشد شاکله این دستگاه از ۲ عدد بازویی از ورق ۸ میلیمتر و یک عدد وان آب که به عنوان شاسی دستگاه

بررسی قیمت