قلیایی فعال هوا سرد می شود، سرباره


مقدمه

در این روش به دلیل ایجاد شرایط و وجود زمان کافی برای سرد شدن ، سرباره به آهستگی سرد می شود و به شکل بلوری بسته و سخت می شود سرباره تولید شده در این روش را برای ساختن بالاست راه آهن ، مصالح زیر .

بررسی قیمت

سرباره

که سرباره فولاد یا سرباره کنورتور از آن بدست می آید روش های سرد کردن سرباره : سرباره به دو روش سرد می شود یکی بصورت آهسته در معرض هوا و دیگری بصورت سریع با پاشش آب پر فشار انجام می شود

بررسی قیمت

تولید سرب

matte و speiss برای بازیافت مس و فلزات گرانبها به ذوب کننده مس فروخته می شود سرباره کوره هوای گرم که شامل روی، آهن، سیلیس و آهک است در پیلها ذخیره شده و اندکی از آن مجددا استفاده می شود

بررسی قیمت

فولاد چیست

در این کوره هیچگونه سوختی مصرف نمی شود زیرا پس از دمیدن هوا در آن اکسیژن هوا با کربن اضافی آهن خام ترکیب شده و در اثر سوختن کربن حرارت لازم ایجاد می گردد و باعث می شود شعله های حرارتی با صدای .

بررسی قیمت

تولید سرب

matte و speiss برای بازیافت مس و فلزات گرانبها به ذوب کننده مس فروخته می شود سرباره کوره هوای گرم که شامل روی، آهن، سیلیس و آهک است در پیلها ذخیره شده و اندکی از آن مجددا استفاده می شود انتشار اکسید .

بررسی قیمت

فرایند جوشکاری تحت محافظت گاز (GMAW

در صنایع جوشکاری فعلی در سطح جهان ، ترکیب گازهای خنثی و فعال بیشتر مورد استفاده واقع می شود یکی از دیگر خواص گاز co2 آن است که در مسیر حرکت خود شدیدا حرارت را جذب نمود ه و محیط را سرد می نماید

بررسی قیمت

نسوز کوره بلند

در قسمت های بوته، شکم کوره بلند و ناحیه لوله های دم نیز از خنک کننده های صفحه ای استفاده می شود کف بوته کوره بلند، یعنی زیر بلوک های کربنی نیز توسط خنک کننده های صفحه ای یا لوله های هوا سرد می شود

بررسی قیمت