پلاتس قیمت 635


سایپا هم در برابر کرونا تسلیم شد! +جدول

قیمت خودروهای سایپا، بعد از جولان قیمت در هفته گذشته و از دو روز گذشته و با تحت تاثیر ویروس کرونا در ایران، امروز در بازار آزاد نسبت به دیروز با نوسان جزئی همراه است

بررسی قیمت