سیستم ac 3 تن، ارزش مس


رشد حجم و ارزش معاملات در بورس کالای ایران

در هفته منتهی به ۳۰ خرداد ماه، ۶۶۰ هزار و ۷۵۱ تن انواع کالا به ارزش بیش از ۲۳ هزار میلیارد ریال در بورس کالای ایران مورد دادوستد قرار گرفت که نسبت به هفته ما قبل به ترتیب رشد ۲۷ و ۴۳ درصدی را در حجم و ارزش معاملات تجربه کرد

بررسی قیمت

ارزش بازار مس در بورس به ۴۷ هزار میلیارد تومان رسید

کرمان - ایرنا - مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران گفت: ارزش بازار مس در ایام نوروز سال جاری در بورس ۳۰ هزار میلیارد تومان بود و روز گذشته این عدد به ۴۷ هزار میلیارد تومان ارتقا پیدا کرد

بررسی قیمت

ایجاد کارخانه های کنسانتره استراتژی اصلی شرکت مس

ایجاد کارخانه های کنسانتره استراتژی اصلی شرکت مس اردشیر سعدمحمدی با اعلام این موضوع اظهار داشت: از 130 هزار تن کاتد مس که تاکنون در سال جاری تولید شده است، 115 هزار تن آن را فروخته ایم و برنامه ما در فروش مساعد است و برنامه .

بررسی قیمت

رشد حجم و ارزش معاملات در بورس کالای ایران

در هفته منتهی به 12 اردیبهشت ماه، 569 هزار و 411 تن انواع کالا به ارزش بیش از 30 هزار میلیارد ریال در بورس کالای ایران مورد دادوستد قرار گرفت که نسبت به هفته ماقبل به ترتیب رشد 57 و 29 درصدی را در حجم و ارزش معاملات تجربه کرد

بررسی قیمت

رشد حجم و ارزش معاملات در بورس کالای ایران

در هفته منتهی به ۲ اسفند ماه، ۵۶۰ هزار و ۲۹۸ تن انواع کالا به ارزش بیش از ۲۷ هزار میلیارد ریال در بورس کالای ایران مورد دادوستد قرار گرفت که نسبت به هفته ماقبل به ترتیب رشد ۱۳۵ و ۱۱۳ درصدی را در حجم و ارزش معاملات تجربه کرد

بررسی قیمت

رشد ۲۹ و ۲۲ درصدی حجم و ارزش معاملات بورس کالا

۵۶۶ هزار تن کالا هفته گذشته به ارزش در بازار فیزیکی بورس کالا مورد دادوستد قرار گرفت که نسبت به هفته ما قبل به ترتیب رشد ۲۹ و ۲۲ درصدی را در حجم و ارزش معاملات را ثبت کرد

بررسی قیمت

رشد ۴۹ درصدی حجم و ۲۲ درصدی ارزش معاملات بورس کالا

بورس کالا در شهریور ماه ۹۸، شاهد معامله دو میلیون و ۱۶۸ هزار تن انواع کالا به ارزش بیش از ۱۰۲ هزار میلیارد ریال بود که نسبت به ماه ماقبل به ترتیب رشد ۴۹ و ۲۲ درصدی را در حجم و ارزش معاملات تجربه کرد

بررسی قیمت