hbs عزل چند ساله این موارد


یک مورد کودک آزاری در ساوه/کودک 6 ساله در کماست

یک مورد کودک آزاری در ساوه/کودک 6 ساله در کماست معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی استان مرکزی از یک مورد کودک آزاری در ساوه خبر داد و گفت: دختر پنج یا 6 ساله ساوه ای فعلا در کما به سر می برد .

بررسی قیمت

عزل متولی | موارد عزل متولی وقف

از دست دادن شرایط مورد نظر واقف یکی دیگر از موارد عزل متولی مربوط به از دست دادن شرایط مورد نظر واقف است اگر واقف در وقفنامه شرایط خاصی را برای مال موقوفه شرط کند ، متولی باید حایز این شرایط باشد

بررسی قیمت

پیدا و پنهان عزل بولتون

این رویکرد ترامپ نسبت به تحریم های جدید علیه محورمقاومت به وضوح نشانگر یک نکته بسیارمهم است که رویکرد سیاست خارجی آمریکا نه تنها شخص محور نبوده بلکه با عزل و نصب و جابجایی چهره ها، سیاست این .

بررسی قیمت

زوایای پیدا و پنهان یک اقدام در ارومیه

هر چند برخی ها معتقدند اقدام فرماندار خیلی تند بود و نمی بایست برکناری و عزل یک مدیر ناشیانه و یا با اغراض مثلا سیاسی صورت گیرد اما عده ای دیگر معتقدند اداره کرد شهرستان و لقب شیخ الرئیس .

بررسی قیمت