زمین استفاده می شود تجهیزات در حال حرکت ژاپن


ابزار آماده سازی بستر زمین جهت بذر

گاو آهن ها ابزاری هستند که برای شخم و زیر و رو کردن خاک از آنها استفاده می شود با استفاده از این ابزار می توان خاک را تا عمق مشخصی برگرداند و همین طور ریشه علف های باقی مانده در زمین را قطع کرد

بررسی قیمت

هواساز و کاربرد آن

استفاده می شود لرزه گیر در تمام دستگاه هایی که مدام در حال حرکت هستند و حرکتی دورانی دارند به منظور کاهش میزان سر و صدای تولید شده از لرزه گیر استفاده می شود

بررسی قیمت

دستگاه ردیابی سریع آب در زیر زمین ساخته شد

یک مخترع ایرانی موفق به ساخت دستگاهی شد که در کمترین زمان ممکن، می تواند با استفاده از تصویر و تلفن، آب را در زیر زمین ردیابی کند , آب در حال گذر از لایه های آبدار از سطح زمین را بدون حفر چاه یا .

بررسی قیمت