اثر پوشش ذرات درشت


استفاده از نانو پوشش ها در برابر خوردگی

این پوشش ها از طریق پاشش مغناطیسی فلز ایجاد شده اند ساختار نانو کریستال های این پوشش ها، لایه های اثر ناپذیر پایدار را به وجود می آورند که ویژگی های ناقص و معیوب پوشش های قدیمی را ندارند

بررسی قیمت

انواع فرسایش

علامت دیگر این شکل فرسایش وجود ریگ و سنگریزه های آزاد در سطح زمین است مانند سطح دشتهای سنگی ریگی در این نقاط باد ذرات ریز را برده و ذرات درشت تر باقی مانده است

بررسی قیمت

اندازه اجزاء خاک

3)شن : ذراتی از خاک را شن ( Sand) گویند که ابعاد آن بین ۰۵/0 تا 2 میلیمتر باشد ذرات بین 2/0 تا 2 میلیمتر را شن درشت و ذرات بین ۰۵/0 تا 2/0 میلیمتر را شن ریز گویند شن ظرفیت نگهداری آب کمی دارد

بررسی قیمت

پاشش حرارتی HP/HVOF

به دلیل سرعت بسیار بالای برخورد ذرات به سطح قطعه، پوشش حاصله با این روش، دارای استحکام چسبندگی بسیار خوب در حدود ۷۰ مگا پاسکال psi 10000 تخلخل کم و دانسیته ی نزدیک به تئوری است

بررسی قیمت