مرکز دستگاه اندازه گیری گرانش


آزمایشگاه کالیبراسیون سنجش گستر

آزمایشگاه مرجع کالیبراسیون سنجش گستر کاوه با هدف ارائه خدمات فنی و مهندسی در زمینه آزمایشگاهی و اندازه شناسی، کالیبراسیون تجهیزات ابزار دقیق کالیبراسیون ، تست ،تعمیر و تنظیم تجهیزات اندازه گیری و آموزش افراد در این .

بررسی قیمت

مرکز پژوهش متالورژی رازی

مرکز پژوهش متالورژی رازی، ارایه خدمات پژوهشی و آزمایشگاهی در زمینه علم و مهندسی مواد حوزه های پژوهشی و خدماتی مهندسی مواد در این مرکز شامل فلزات، پلیمرها، سرامیک ها، مواد پیشرفته، مواد نو، بایو مواد، نانو مواد، فناوری .

بررسی قیمت

کلیه آزمایش های فیزک 1 اول و گزارش کار فیزیک 1

کلیه آزمایش های فیزک 1 اول و گزارش کار فیزیک 1 - Physics Laboratory 1 همه چیز درباره آزمایشگاه های فیزیک- آز فیزیک 1 آزمایش بررسی فنر و تعیین g و بررسی به هم بستن فنرها آز فیزیک 1 و اندازه گیری ارزش آبی کالریمتر و اندازه گیری عدد ژول .

بررسی قیمت

دانشکده داروسازی

مدل دستگاه tbh 220 نام کارشناس مربوطه خانم الویری مورد اندازه گیری سختی قرص واحد اندازه گیری kp) کیلو پوند),n) نیوتن), sc (استرانگ کوب) دقت اندازه گیری 001 واحد شرح خدمت کنترل سختی قرص و اسلاگ .

بررسی قیمت

شتاب سنج ها

مرکز مشاوره , معمولاً شتاب را برحسب نیروی گرانش 'g' اندازه گیری می کنند به عبارت دیگر، بر اساس اصل هم-ارزی در فیزیک در هر نقطه از فضا یک دستگاه مرجع مانا وجود دارد، و شتاب سنج شتاب نسبت به آن .

بررسی قیمت