پوسته نارگیل برای بتن


پوسته پوسته شدن بتن ، عوامل و اثرات

پوسته پوسته شدن بتن ، عوامل و اثرات مشخص شده است که مقاومت پوسته پوسته شدن بتن تاثیر توام یخ زدگی و نمکهای یخ زدا که به طور عموم برای آب کردن یخ و برف از سطح جاده ها استفاده می شوند

بررسی قیمت

کشف ساختار جدید برای بتن

کشف ساختار جدید برای بتن می تواند موجب افزودن خواص ویژه ای به آن شده و یا خواص فعلی آن را بهبود دهد این مسئله باعث می شود رفع بسیاری از مشکلات می گردد

بررسی قیمت

سازه های پوسته ای

اغلب پوسته ها از بتن مسلح ساخته شده اند،همچنین از تخته ی چند لایی ،فلز پلاستیک های شیشه ای مسلح هم استفاده می شود پوسته ها به علت شکل منحنی خود مقاومت خوبی در برابر بارهای گسترده ی یکنواخت در .

بررسی قیمت