استفاده از تجهیزات سنگ سنگ زنی


سنگ زنی

استفاده از تجهیزات تیز کردن ( پایه الماس ) پیشرفته ، سیستم های اتوماتیک جابه جایی قطعه کار و تجهیزات کنترل ابعادی اتوماتیک، ماشین های سنگ سنترلس را به ماشین های سنگ زنی دقیق و با ارزشی تبدیل .

بررسی قیمت

سنگ سنگ زنی تجهیزات

ماشین بالانس محور عمودی با سنگ فرز و دریل افقی dv, از این نمونه تجهیزات میتوان به چرخهای سنگ زنی، کلاچها، پولی ها، چرخ طیارها و ایمپلرهای پمپ اشاره کرد

بررسی قیمت