optima غنا کشتی بخار


بالگرد ترابری Z

بالگرد ترابری z-9 چین بعد از قطع رابطه با شوروی در اوائل دهه 1960 وضعیت نظامی جالبی نداشت و تا دو دهه تجهیزات دهه 1950 و 1960 انهم اوائل دهه 1960 را تولید میکرد در تمامی زمینه داستان همین بود تانک هواپیما زیر دریایی ویا ناوچه

بررسی قیمت

تیر نقل و انتقالاتی تراکتور به سنگ خورد

به گزارش عصرتبریز، با وجود اصرار مدیریت باشگاه تراکتور بر جذب بازیکن داخلی در نقل و انتقالات زمستانی، به نظر می رسد که در پست مهاجم، تیر آنها به سنگ خورده باشد

بررسی قیمت

توالت پیشرفته ی بی نیاز از آب

کاسه ی توالت با مکانیسمی دوَرانی، فاضلاب را به دالان رسوب هدایت کرده و بوی بدش را حبس می کند فاضلاب از نانوغشای خاصی رد می شود که مولکول های آب را به صورت بخار جدا می کند

بررسی قیمت

هواپیمای ترابری C

هواپیمای ترابری C-295

بررسی قیمت