نور xerebrus و نور ستاره قطبی


ستاره

ستاره ها اجرامی هستند که بر اثر واکنش همجوشی هسته ای از خود نور و انرژی تولید می کنند، به نظر می رسددر مکانی تاریک ،چشم غیر مسلح بتواند میلیونها ستاره را ببیند در حالیکه تعداد آنها برای هر بیننده حداکثر می تواند به ۳۰۰۰ .

بررسی قیمت

شفق قطبی و هواتاب از فضا

در این تصویر که در ۳ فوریه ۲۰۱۲ گرفته شده است، برف و یخ های زمین نور ماه، ستاره ها و شفق قطبی بازتاب می کند شفق شمالی (نور شمالی) با ورود ذرات پر انرژی خورشید به میدان مغناطیسی زمین بوجود می آید

بررسی قیمت

آیا ستاره قطبی می تپد؟

آیا ستاره قطبی می تپد؟ در مطلب گذشته به بیان توضیحاتی کلی پیرامون ستاره قطبی پرداختیم و مطرح کردیم که این ستاره از نوع ستارگان قیفاووسی است بر اساس مشاهدات دانشمندان، افزایش و کاهش نور ستاره قطبی سیری نزولی را در پیش .

بررسی قیمت