مهندسی شیمی شاخص هزینه برای سال های 2004 و 2011


خانه

برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید: در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی .

بررسی قیمت

دانشگاه سوچو چین

دانشگاه سوچو یکی از برترین دانشگاه های کشور چین می باشد و عضو برنامه 2011؛ آخرین برنامه ای که در سال 2011 توسط وزارت تحصیل جهت توسعه دانشگاه ها تا سطح برترین دانشگاه های جهان پایه ریزی شد، می باشد

بررسی قیمت

مهندسی شیمی روسیه

مهندسی شیمی اصول علمی و ریاضیات را برای طراحی، توسعه و ارزیابی سیستم های عملیاتی به کار می برد این یک رشته علمی برای ذهن های خلاق و چالش برانگیز و همچنین شواهد عملی می باشد

بررسی قیمت

درجه API

مهندسی شیمی پایگاه اطلاعات شیمی , برای مدل های اواخر سال 2004 sn , مانند روغن cf-4 است ولی برای مدل سال 1995 و برای مصرف با سوخت هایی که کمتر از 5/0 درصد گوگرد دارند

بررسی قیمت