سیستم های کنترل بلوک دیاگرام c نیروگاه ساده


اصول کنترل توربین گاز، (بخش دوم)

شکل ۴ بلوک دیاگرام سیستم سوخت رسانی مایع , شکل ۵ بلوک دیاگرام سیستم کنترل دریچه هوا(igv) سیستم توربین (کمپرسور-محفظه احتراق و توربین) , بر این اساس شکل های بلوک دیاگرام ۶،۷،۸ پیشنهاد می گردد

بررسی قیمت

اجزاء سیستم کنترل

بلوک دیاگرام سیستم کنترل اندازه گیرها: اندازه گیرها در واقع چشم سیستم های کنترل محسوب می شوند و با کمی سازی مقادیر فرآیندی کنترل کننده را از وضعیت موجود در فرآیند آگاه ساخته و در نتیجه کنترل .

بررسی قیمت

آموزش شبیه سازی مباحث کنترل با Matlab

خوب فک کنم برای جلسه اول کافی باشه در جلسه بعد ساده سازی بلوک های میسون و بدست آوردن پاسخ سیستم و مشخصات پاسخ پله سیستم ها رو بررسی میکنیم , که یه قسمت از مسائل کنترل خطی ساده سازی بلوک دیاگرام .

بررسی قیمت