به عنوان مثال جشنواره دعوت اندونزی


تاکید ایران و اندونزی بر گسترش همکاری های پارلمانی

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی اندونزی تروریسم و اعتقادات افراطی را یکی مشکلات اساسی و مهم در دنیای امروز ارزیابی نمود و با تاکید بر همکاری میان اندونزی و ایران به عنوان دو کشور مهم و .

بررسی قیمت