آموزش ضمن خدمت transnet 2012


ادارات معاونت آموزشي

معارفه مشاور معاون آموزشي، مسئول آمار و فناوري اطلاعات معاونت آموزشي و مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي در سومين جلسه شوراي مديران

بررسی قیمت

موسسه بال اندیشه

برنامه ریزی اجرایی آموزش ضمن خدمت کارکنان به روز آوری ممیزان داخلی ایزو 9001:2008 شناسایی و استفاده از ظرفیت های ذهنی

بررسی قیمت

Offering in

ارائه برنامه آموزش ضمن خدمت کارشناسان مدارک پزشکی شاغل در بیمارستان های آموزشی تابعه وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در سال 1391

بررسی قیمت

ادارات معاونت آموزشي

درگاه ميز خدمت الكترونيك دانشگاه علوم پزشكي تهران , سامانه جامع آموزش مداوم پزشكي كشوري , 5- همكاري با مديريت توسعه سازمان و سرمايه انساني در حوزه آموزش ضمن خدمت .

بررسی قیمت

آموزش و انواع آن

آموزش و انواع آن به طور کلی آموزش ها را می توان به سه دسته تقسیم کرد :آموزش های قبل از شروع خدمت،آموزش های مربوط به آشنا سازی با محیط و امکانات و نیروها که به آن آموزش های بدو ورود نیز گفته می شود وآموزش های ضمن خدمتباید .

بررسی قیمت

Offering in

ارائه برنامه آموزش ضمن خدمت کارشناسان مدارک پزشکی شاغل در بیمارستان های آموزشی تابعه وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در سال 1391 , training program for medical record experts employed in education hospital of ministry of health and .

بررسی قیمت

Khodayar Abili

بررسی مقایسه ای نظرات کارکنان ستادی شرکت کننده در دوره های ضمن خدمت" مبانی کارآفرینی" و "آموزش سازمان کارآفرین" شرکت ملی گاز ایران درباره تأثیر دوره های مذکور بر عملکرد کاری کارآفرینانه آنان

بررسی قیمت

ادارات معاونت آموزشي

5- همكاري با مديريت توسعه سازمان و سرمايه انساني در حوزه آموزش ضمن خدمت كاركنان 6- انجام امور مربوط به حضور غياب پرسنلي

بررسی قیمت