مارپیچی تولید کنندگان تجهیزات جداسازی


درباره ما

Bom-Components دارای یک پایگاه مشتری برای ارائه دهنده سرویس هوافضا است؛ تولید کنندگان دستگاه های پزشکی؛ موسسات تحقیقاتی، تولید کنندگان تجهیزات ارتباطی؛ تولید کنندگان الکترونیک خودرو؛ قدرت هسته .

بررسی قیمت

گروه صنعتی هوایار

Nitrogen generating packages are used by PSA method for producing high purity nitrogen using compressed air In this technology, air molecules are separated by surface porous absorbents and after saturating the absorbent surface, reduction process is cond

بررسی قیمت