چگونه باید کند طلا جنگل پرداخت در هر قسمت


گیل خبر

گیل خبر/ مومن صالحی رشت چگونه رشت شد؟ قسمت چهارم* (این یادداشت ها در ۱۱ قسمت منتشر می شود) پایان کار جمهوری شوروی ایران در رشت حکومت وحشت انقلابیون سرخ دررشت دیری نپاییداختلاف بین فرماندهان جنگل ودرگیری های نظامی انان .

بررسی قیمت

چرا طلا برایمان قیمتی است؟

برای مثال، همین اواخر قیمت طلا از ۲۶۰ دلار برای هر اونس تروا در سال ۲۰۰۱ به ۱۹۲۱۱۵ دلار در سپتامبر ۲۰۱۱ رسید .

بررسی قیمت