چه مارپیچ می توانید برای استفاده شود


چه زمانی باید برای سرگیجه به اورژانس مراجعه کنید

شما می توانید این مشکل را با تغییر رژیم غذای، ورزش، خواب و سایر عادت ها تغییر دهید در صورت نیاز پزشک از دارو و فیزیوتراپی برای درمان استفاده می کند ضربه خوردن به سر می تواند مانع تعادل شود

بررسی قیمت

بازی فکری مسیریابی مارپیچ | پازل ماز رفتن به مدرسه

یکی از سرگرمی های معروف تاریخی ، بازی پازل ماز یا همان بازی مسیریابی مارپیچ می باشد به راه های تو در تو که از یک قسمت وارد شده و از طرف دیگر خارج می شود ماز (maze) گویند بازی مسیریابی مارپیچ قابل استفاده برای تمامی سنین .

بررسی قیمت

چه زمانی باید برای سرگیجه به اورژانس مراجعه کنید

شما می توانید این مشکل را با تغییر رژیم غذای، ورزش، خواب و سایر عادت ها تغییر دهید در صورت نیاز پزشک از دارو و فیزیوتراپی برای درمان استفاده می کند ضربه خوردن به سر می تواند مانع تعادل شود .

بررسی قیمت