انواع مختلف کلتان


بنفشه آفریقایی AFRICAN VIOLET

ما در اینجا شما را با انواع بونسای، گیاهان آپارتمانی، کاکتوس و غیره آشنا کرده و طریقه ی نگهداری، حفظ و رشد و نمو آن را نیز آموزش می دهیم تا خریدی موفق و پویا داشته باشید

بررسی قیمت

کنه گرد آلود خرما

درتمـام مناطق خرماخیز جنوب فعالیت داشته و روی انواع واریته هـای مختلـف خرمـا زنـدگی میکند از شیره سلولی برگچه های جوان و میوه ها تغذیه کرده باعث تغییر رنگ بـرگ و میوه میشود

بررسی قیمت

سایت پروژه های علمی

Osativaاز گونه های مهم برنج است که در قاره های آسيا، اروپا، آمريکا کاشته می شود، برنج های زراعی ايران از اين نوع اند اين گونه دارای انواع مختلف به شرح زير می باشد: 1- نوع اينديکا (Indica )

بررسی قیمت

آفات لوبیا

برای مبارزه با آن بایستی از پروپارژیت (امایت، امولسیون ۵۷درصد) و کلتان (دیکوفول، امولسیون ۵/۱۸درصد) به میزان ۵۰۰-۴۵۰ میلی لیتر در هکتار استفاده کرد

بررسی قیمت

انواع سموم و روش های دفع آفات

انواع سموم, خرید سم علفکش, خرید سموم, سم علفکش باغ, فروش سموم خارجی - انواع سموم و روش های دفع آفات - برای آشنایی با انواع سموم و روش های دفع آفات سایت را مطالعه کنید آشنایی با آفات و انواع سموم و روش های دفع آفات عوامل خسارت .

بررسی قیمت

اجمالی بر سموم

ازترکیب الکل های مختلف با اسید فسفریک حاصل میشودمعروفترین سم فسفره پاراتیون استسموم فسفره برعکس سموم کلره که میدان عمل گسترده ای دارندتااندازه ای انتخابی میباشندوهرکدام روی یک یاچندحشره .

بررسی قیمت

کنه قهوه ای گندم

کنه قهوه ای گندم ( Petrobia latens Muller ) در حال حاضر در اکثر نقاط جهان به عنوان آفت بالقوه وجود دارد و به مراحل مختلف گندم حمله می کند و در بهار حداکثر جمعیـت را در مرحلـه ظهـور غـلاف در منطقـه .

بررسی قیمت

وضعیت درخواست معادن گچ

قیمت گچ - گچ های سمنان - فروش انواع گچ با برندهای مختلف , قیمت گچ / گچ سمنان از باکیفیت ترین گچ ها و این استان با وجود معادن غنی و فعالیت بیش از 40 کارخانه گچ قطب گچ کشور میباشددر اینجا میتوانید برندهای گچ سمنان را مشاهده و .

بررسی قیمت

آفات زعفران

برای کنترل خرگوش می توان از روش های مختلف مانند محصور کردن باغ و مزرعه وتله گذاشتن استفاده کرد همچنین از طعمه مسموم مانند فسفر دوزنگ به نسبت ۵/۲درصد در بلغور گندم که به آن روغن زده باشند

بررسی قیمت

آشنایی با مهمترین آفات و بیماری های گیاهان گلخانه ای

برای مبارزه با کنه های گیاهی علاوه بر مدیریت مناسب آبیاری، تهویه مناسب سموم کنه کش ویژه ای وجود دارد که مهم ترین آن ها در ایران کلتان، تدیون، آرامایت و , است

بررسی قیمت