سیستم روغن کاری اجباری در vrm موتور جعبه دنده


راهکارهای مراقبت از گیربکس اتوماتیک خودرو

فرایند تغییر حالت در جعبه دنده های اتوماتیک به کمک تعدادی کلاپ و نوارهای انتقال در گیربکس انجام می شود , اگر روغن به اندازه کافی در موتور نباشد و یا از روغن موتوری مناسب با خودرویتان استفاده .

بررسی قیمت

شفت برج خنک کننده

شفت برج خنک کننده در ابتدا و انتها و محل اتصال به موتور و جعبه دنده کاهنده دارای کوپلینگ های انعطاف پذیر می باشد که به هم محوری کمک می نماید و هرگونه بار را انتقال می دهد

بررسی قیمت

دنده اتوماتیک

دنده اتوماتیک گیربکس اتوماتیک: در سال 1938 کرایسلر کلاچ هیدرولیکی را تولید نمود که با وجود آن در حالی که جعبه دنده می توانست در وضعیت درگیری باشد موتور با دور آرام به کار خود ادامه می داد

بررسی قیمت

گیربکس CVT چیست ؟

سیستم خنک کاری روغن گیربکس: سیتسم خنک کاری ، روغن گیربکس را پس از ارسال به آب رادیاتور و کاهش نسبی دمای آن وارد رادیاتور روغن می کند که مسیر ورود و خروج روغن در شکل های زیر نشان داده شده است

بررسی قیمت