روح آمریکایی در مقابل قهرمان


سرویس اشتراک ویديو

ویدیوهای خود را در سایت اشتراک ویدیو تماشا به صورت رایگان به اشتراک بگذارید و تماشایی شوید

بررسی قیمت

سرویس اشتراک ویديو

ویدیوهای خود را در سایت اشتراک ویدیو تماشا به صورت رایگان به اشتراک بگذارید و تماشایی شوید , (پدر همیشه قهرمان) 01:00 , نماهنگ بزک آمریکایی با بیانات رهبر معظم انقلاب .

بررسی قیمت

انتقادها در آمریکا به مبادله زندانی با ایران

در مقابل آمریکا نادر مدانلو، بهرام مکانیک، خسرو افقهی، آرش قهرمان، تورج فریدی، نیما گلستانه و علی صابونچی .

بررسی قیمت

قهرمانان شطرنج جهان چگونه فکر می کنند؟

قهرمانان شطرنج جهان چگونه فکر می کنند؟ تفاوت های یک استاد بزرگ با یک قهرمان جهان در چیست؟ شما نظر بدهید بدون تردید در هر زمینه ای افراد برجسته ای در طول تاریخ ظهور کرده اند اما فقط افراد معدودی ماندگار و شاخص بودند .

بررسی قیمت