فرایند تولید پنی سیلین


دانلود طرح توجیهی تولید پنی سیلین جی

با توجه به موارد کاربرد گسترده پنی سیلین ، بسیاری از کشور ها به عنوان مصرف کننده این دارو به شمار می آیند طرح توجیهی تولید پنی سیلین جی از انتهای همین صفحه قابل دریافت می باشد

بررسی قیمت

کپک پینی سیلین

انواع پنی سیلین انواع متفاوتی از پنیسیلینها وجود دارد كه هر یك عفونتهای خاصی از بدن شما را مورد هدف قرار میدهند پنیسیلینها را میتوان به دو گروه تزریقی و خوراكی تقسیمبندی كرد

بررسی قیمت