آنگولا وزارت زمین شناسی و معادن


معادن و زمین شناسی

معادن و زمین شناسی جهت نمایش لیست بر روی شماره و یا نام دوره کلیک نمایید لیست اعضا نام و نام خانوادگی سمت / نام شرکت / تخصص , پایگاه اطلاع رسانی وزارت صنعت،معدن و تجارت .

بررسی قیمت

مدیر زمین شناسی و معدن

سرپرستی مطالعات و تحقیقات علمی و آزمایشگاهی مربوط به زمین شناسی منطقه ای یا زمین شناسی مهندسی و زمین شناسی آب تهیه برنامه ها و سیاستهای کلی در زمینه نظارت یا واگذاری معادن

بررسی قیمت