که می خواهند به سرمایه گذاری در معدن میکا


جذب سرمایه گذاری های خارجی و چالشهای آن در افغانستان

به گفته مقامات همین اقدامات موجب شده که در چند سال گذشته حدود 7 میلیارد دلار در افغانستان سرمایه گذاری شود

بررسی قیمت

behinyabir

برای برخی خدمات که نیاز به پرداخت حقوق و هزینه های دولتی می باشد (نظیر صدور پروانه های بهره برداری و جوازهای تاسیس)، مبالغ از طریق فیش های ارائه شده در سازمان های استانی دریافت شده و به حساب .

بررسی قیمت

افغانستان در جستجوی سرمایه گذار

وحید الله شهرانی، وزیر معادن افغانستان، به لندن آمده است تا بانک ها و شرکت های بزرگ را به سرمایه گذاری در این .

بررسی قیمت