جداکننده مغناطیسی برای فروش، ایالات متحده آمریکا


طراحی جداکننده مغناطیسی

این گروه برای اولین بار در ایران اقدام به طراحی جداکننده مغناطیسی با شدت میدان مغناطیسی , طراحی، تولید و ساخت تجهیزات مغناطیسی (ساخت آهنرباهای مورد نیاز صنایع) شرکت پاپکو مگنت .

بررسی قیمت