vaccancy در منطقه صنعتی tahliwal


صفحه اصلی

در مهرماه سال ۱۳۹۶، باهدف تقریب حوزه های مرتبطی چون هنرهای تجسمی و صنایع دستی با دانش طراحی ، توسط انجمن های علمی دانشجویی طراحی صنعتی، مجسمه سازی و گرافیک پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران .

بررسی قیمت

25 ایده برای طراحی بنای یادمان و میدان شهری

ایده داشتن مهمترین اصل برای طراحی است ، متاسفانه در اغلب میدان های شهری و بناهای یادبود شاهد طرح های فاقد مفهوم هستیم برای این بار مجموعه ای از عکس های ایده برای طراحی بنای یادمان و میدان های شهری در اختیار شما عزیزان .

بررسی قیمت

بانک پزشکان

بانک پزشکان ، مرجع اطلاعات پزشکان و مراکز درمانی کشور دایرکتوری اطلاعات پزشکان ، پرسش و پاسخ پزشکی ، نوبت دهی آنلاین ، جراحان ، متخصصان ، دندانپزشکان ، مراکز پزشکی ، شرکت های تولید کننده و توزیع کننده محصولات پزشکی

بررسی قیمت

d Ƨ

d Ƨ |Ì¿YÂyÊ» Á »YÄr¿M ½Z» Z ÌË Á {Ây ^yd Ì¿ÊeY{ YÁÉZÅ¾Ë À] ZyÄ] ¬§{Âm»ÉYÂÅʳ{ÂM ËÁ d À ¾ÆÌ»  ¯µZ¼ Y¾Ë À]cY{ YÁ¦«Âe

بررسی قیمت