خانم بی رحمانه سرکوب حشرات


ناپدیدشدگان اجباری در ایران و قتل عام سال ۱۳۶۷

تظاهرات مسالمت آمیز سراسری در تهران و شهرهای دیگر در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ توسط رژیم ایران به شدت سرکوب شد این سرکوب در سال ۱۳۶۷، با قتل عام ۳۰۰۰۰ زندانی سیاسی به اوج رسید

بررسی قیمت

زنان در جستجوی عدالت

این قانون در ماده ۳۱ خود تصریح می کند که استفاده از تنبیهات بدنی، نگهداری زندانی در محل تاریک و سایر تنبیهات بی رحمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز به عنوان اقدامات انضباطی ممنوع می باشند

بررسی قیمت

رمان پرنسس/پارت هفده

با آنکه می دانم، ته دلم میل شدیدی به خواستن و دیدنش دارم ولی بی رحمانه قلبم را سرکوب و به نفع کلاریس عشقم را واگذار می کنم! ساعت بامداد را نشان می دهد

بررسی قیمت

خانم ابتکار دست نگه دارید!

خانم ابتکار عزیز، شما نه تنها نباید کار صیادان فریدونکنار را سرکوب کنید، بلکه باید از آنها به عنوان الگو و نمونه اقتصاد روستایی حمایت کرده، آنها را تشویق کنید و جاهای دیگر را نیز با شرایط .

بررسی قیمت

حشرات Insects

حشرات از جمله بی مهرگان هستند که بال دارند ؛ و داشتن اندام خورد باعث شده که بتوانند در سطح وسیع انتشار خود را گشترش دهند ؛ شپشک ها خود را در مسیر باد قرار گرفته کیلومتر ها انتقال داده میشوند

بررسی قیمت

Les Misérables (بینوایان)

HUGH JACKMAN as Jean Valjean and ANNE HATHAWAY as Fantine in Les Misérables, the motion-picture adaptation of the beloved global stage sensation seen by more than 60 million people in 42 countries and in 21 languages around the globe and still breaking box ,

بررسی قیمت