مارشال و تجهیزات سریع کتاب شاخص


آموزش شاخص های علم سنجی

H-Index : از شاخصهای علم سنجی می باشد که در سال ۲۰۰۵ معرفی شد و از آن برای محاسبه برون داد علمی محققان به کار می رود شاخص h یک محقق عبارت است از h عدد از مقالات وی که به هر کدام حداقل h بار استناد شده باشد

بررسی قیمت

نگهداری و تعمیرات (نت)

نگهداری مدون و برنامه ریزی شده به تجارتی که در آن از سرمایه های موجود، دستگاه ها، تجهیزات، ماشین ها و امکانات و زیر ساخت ها در راستای تولید و تامین مشتری استفاده می شوند ارزش می دهد

بررسی قیمت

تجهیزات آزمایشگاهی

Iran University of Science and Technology, Asphalt mixtures and Bitumen Research Center, ABRC , IUST داشگاه علم و صنعت ایران، مرکز تحقیقات قیر و مخلوط های آسفالتی

بررسی قیمت

برنامه اکسل نگهداری و تعمیرات OEE

در این مجموعه ، برنامه اکسل نگهداری و تعمیرات برای محاسبۀ شاخص های oee و teep قرار دارد یکی از شاخص های اصلی برای تعیین اینکه آیا کارایی شرکت در سطح کلاس جهانی هست یا نه شاخص oee (اثربخشی کلی تجهیزات) می باشد

بررسی قیمت

اخبار ایران و جهان

اخبار ایران و جهان را در خبرگزاری تسنیم بخوانید

بررسی قیمت